Catering Şirketleri

catering şirketleri

Catering şirketleri, 2018 itibariyle hemen hemen tüm profesyonel firmaların yemek hizmetleri için tercih ettiği, toplu yemek konusunda uzmanlaşmış şirketler olup Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da da ciddi bir pay oluşturmaktadır. Yıllara göre büyüyen hacmi günümüzde doruk noktasına ulaşmış ve sektörün büyüme hızı azalan bir ivmeyle artmaktadır. Kısacası sektör doyum noktasına ulaşmış sayılabilir.

Gelişen ülkeler sınıfında olan Türkiye’deki ekonomik büyüme oranlarıyla paralel olarak catering şirketleri de iş hacimlerini gün geçtikçe genişletmektedir. Öte yandan kalite ve hijyen konularında da her geçen yıl iyiye giden bir süreç olduğu gözlemlenebilir fakat hala çok ciddi sağlık risklerini barındıran durumlara çözüm getirilebilmiş değil. Son aylarda çıkan asker zehirlenmeleri bu denetim eksikliğinin doğal sonuçlarındandır. Özetle catering şirketlerinin büyümesi beraberinde daha büyük problemler getirmek yerine daha profesyonel ve uzmanlaşmış bir sektör neticesinde hataları minimize eden bir anlayışı getirmelidir. Bu konuda uzak doğu üretim felsefelerinden ilham almakta fayda var. Çünkü yemek hassas bir konu ve yemek üretiminde yapılacak hatalar can kaybına varan sonuçlar doğurabilir.

Catering şirketlerinin büyümesi ve öngörülemez birtakım problemlerin ortayı çıkmasının yanı sıra iyi gelişmeler de olmuyor değil. Buna en güzel örnek kayıt dışı catering şirketlerinin azalması gösterilebilir. Henüz sıfırlanmış değil hatta belki iyi durumda da değil ama her geçen gün kayıt dışı yemek üretimi yapan kişilerin ya da atölyelerin sayısı azalmakta. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu sorunun büyük ölçüde hallolacağını öngörmekteyiz.