Toplu Yemek Hizmeti

Toplu yemek tabiri, özellikle son 50 yılda hızla artan sanayiyle birlikte, fabrikalarının çalışan sayılarının restoranlar ile yetiştirilemediği noktalarda ortaya çıkan, göreceli olarak yeni diyebileceğimiz bir iş koludur. Toplu yemek, restoran yemeğinden ve ev yemeğinden farklı olarak yüksek sayılarda olan ve kalitenin sağlanması açısından belirli reçeteler dahilinde hazırlanan yemek türüdür.

toplu yemekToplu Yemek Firmaları

Toplu yemek üreten firmalara toplu yemek firmaları ya da kısaca yemek firmaları adı verilir. Ayrıca catering firmaları, yemek fabrikaları gibi kullanımlar da yine toplu yemek üreticilerini anlatmaktadır. Ortalama bir yemek firması günlük 1000-1500 kişilik yemek üretimi gerçekleştirir. Ülkemizde az sayıda 10.000 üstü üretim hacmine sahip yemek fabrikası bulunsa da çoğunluğu kapasite olarak 2000’i geçmemektedir. Toplu yemek firmaları, genellikle nüfusun ve şehir hayatının gelişmiş olduğu şehirlerde görülmektedir. Nüfus yoğunluğu arttıkça toplu yemek şirketlerinin sayısının artması da basit bir sonuç olarak karşımıza çıkar.

Toplu Yemek Hizmeti Çeşitleri

Toplu yemek hizmeti, biçim ve işleyiş esaslarına göre bir kaç farklı şekilde verilebilmektedir. Bunlardan en popüleri taşıma yemek hizmeti olup, yerinde üretim yemek hizmeti ve organizasyon hizmeti de sıkça görülen toplu yemek hizmetleridir. Öte yandan taşımalı olarak verilen paket yemek hizmeti de toplu yemek türlerine girmektedir.

  • Taşıma Yemek Hizmeti
  • Yerinde Üretim Yemek Hizmeti
  • Organizasyon Hizmeti
  • Paket Yemek Hizmeti