Blog

İftar Yemekleri, İftar Organizasyonları

Net Kurumsal olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar organizasyonlarında, sokak iftarlarında ve iftar çadırlarında aktif olarak hizmet vermekteyiz. Ramazan ayı boyunca talep etmiş olduğunuz iftar yemeği gününü ve menüsünü şimdiden ayarlayabilirsiniz.

Bilgi ve sipariş hattı: 0212 438 09 54

iftaryemek

Yemek Sektörü – Enflasyon İlişkisi

Yemek Sektörü

Yemek sektörü (catering sektörü), firmalara ya da bireylere toplu yemek üretimi yapan firmaların oluşturduğu bir sektördür.

Yemek sektörü; 2015 sonu itibariyle Türkiye’de ciddi bir işlem hacmine ulaşmış olmasına rağmen hala birkaç profesyonel firma dışında çoğunluğunu amatör ve küçük işletmelerin oluşturduğu bir sektördür. Bu amatör anlayış gerek hizmet faaliyetlerinde gerekse ekonomiksel faaliyetlerde kendisini sıkça gösterebilmektedir. Özellikle maliyet hesabı konusunda yanlış, eksik yapılmış analizler ya da hiç yapılmamış çalışmalar 2015 itibariyle bir çok yemek firmasının sonunu getirmiştir. Bu yazıda catering sektörünün enflasyonla ne kadar ilişkili olduğuna değinilecektir.

kurumsal yemek hizmeti

Türkiye’de Enflasyon

Türkiye uzun süreli istikrara rağmen hala enflasyonun kısmi olarak yüksek olduğu ülkeler grubunda yer almakta olup, birçok ürün grubunda dışa bağımlılık neticesinde özellikle ticaret hacminin yüksek olduğu ülkelerdeki yurt dışı gelişmeler ülke ekonomisini birinci dereceden etkileyebilmektedir. Yakın dönemde gerçekleşen Rusya krizi, Suriye ve Irak’taki istikrarsız yönetimler, Suriyeli mülteciler bunlara örnek olarak gösterilebilir. AB ile ABD arasında imzalanan “Transatlantic Trade and Investment Partnership”  bile ülke ekonomisi açısından önem teşkil etmektedir. Bu hususlar ışığında enflasyon kavramının yurt dışından bağımsız değerlendirilemeceğini ve kısa zamanda yüksek rakam farklılıkları doğurabileceğini görmekteyiz.

Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100), Ekim 2015

turkiye enflasyon

enflasyon

 

Yemek Sektöründe Enflasyon

Yemek sektörü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından periyodik hazırlanan TÜFE rakamlarından Gıda ve Alkolsüz İçecekler Grubuna girmekte olup, bu veriler toplu yemek üreticileri açısından dikkate alınmalıdır. Uzun süreli yapılan hizmet çalışmalarında yıllık enflasyon rakamları dikkate alınarak fiyat güncellemesi yapılması gerekmektedir.

Tüik’in sitesinde yayınlanan TÜFE rakamlarının daha sağlıklı okunması için hazırlanan “Ana harcama gruplarına göre tüketici fiyat endeksi” özellikle yemek üreticileri için daha aydınlatıcı bir veri teşkil etmektedir. Burada sektörü ilgilendiren “Gıda ve alkolsüz içecekler” değişim oranları baz alınarak fiyat güncellemeleri ya da yeni fiyat tekliflerinin hazırlanması, ileride olası maddi problemlerin ya da hizmette aksaklıkların önüne geçmesi için kilit rol oynayabilmektedir.

gida enflasyon

Müşterilerle yapılan anketler ışığında, müşterilerin “Yemek firmalarının hizmetteki en göze çarpan kusurları nelerdir?” sorusuna cevaben yemek kalitesinin günden güne düşmesini belirtmesi de yukarıdaki tezimizi destekler niteliktedir. Güncel tedarik fiyatlarının iyi takip edilememesi malum yemek firması için iki seçenek bırakmaktadır: Kaliteyi düşürmek ya da finansal problemler yaşamak!

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

2014 Yılı Müşteri Memnuniyet Anketi

istatistik

Net Kurumsal olarak 2014 yılının çeşitli aylarında farklı zamanlarda müşterilerimizden edinmiş olduğumuz anket sonuçlarını derledik ve toplam 14 farklı şirketten 94 farklı kişiyle yapılmış olan ankette katılımcılara Net Kurumsal yemek hizmeti kalitesini farklı başlıklarda puanlama yaparak değerlendirmelerini istedik. Müşterilerin 0-100 arası yapmış oldukları değerlendirmeleri baz alarak dışa düşen aykırı puanların çıkarıldığı ve gerçeği yansıttığına inandığımız birtakım sonuçlar elde ettik.

İşte Net Kurumsal’ın müşterilerine sunduğu yemek hizmeti sonucunda müşteri değerlendirmeleri (Ölçek 0-100):

%95|Aksaklık Durumunda Problemin Çözümü ve Anında Geri Dönüş

%91|Yemeklerin Aylık Menüye Uygun Gelmesi

%88|Hijyen ve Sanitasyon Kurallarına Uyulması

%87|Yemeklerin Görselliği ve Lezzeti

%83|Zamanında Teslimat ve Hazırlama

%82|Personel Eğitimi

%79|Kullanılan Ekipmanların Yenilik Durumu