Türkiye’de Kaç Yemek Şirketi Var?

Uzun yıllar boyunca catering-yemek sektöründe faaliyet gösteren kaç yemek şirketinin olduğu sorusu hep karşımıza çıktı. Bu konuda resmi makamlar tarafından herhangi bir kayıt verisi tutulmamıştır. Resmi verilerde genellikle gıda üretimi yapan tüm firmalar beraber listelenir ve bunların kaç tanesinin toplu yemek üretimi yaptığı sır gibi kalmıştır.

Bu yazıda çeşitli kaynaklardan veriler toplayarak Türkiye’deki yemek şirketlerinin sayısını hesaplamaya çalıştık. Çıkaracağımız bulgular tamamen tahmine ve olasılığa dayalı sonuçlar olup herhangi bir araştırma da kullanılması sağlıklı değildir.

Bu çalışmayı yapmak için öncelikle elimizdeki resmi ve gayri resmi verilere bakmalıyız. Veri kaynağımız olan T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının resmi web sitesinden “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” listesine ulaşıyoruz. Güncel olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına kayıtlı olarak gıda üretimi yapan 71890 işletmenin bulunduğu bilgisine ulaşıyoruz. Bu listede bulunan sektörler aşağıdaki gibidir:

Yemek Şirketleri

Fırınlar

Pastaneler

Restoranlar

Diğer Gıda Üretimi Yapan Firmalar

gıda üretimi yapan işletmeler

Bu toplam 71890 sonucun kaç tanesinin yemek firması olduğunu bulmak için istatistiksel bir yöntem uygulayacağız. Doğru bir örneklem için 100 firmayı seçecek ve kaç tanesinin yemek firması olduğunu bulacağız. (İstatistiksel bulgular 71890 birimin olduğu ana kümede seçilen 100 örneklemden alınan sonuçların %99 oranında doğru sonuç verdiğini kanıtlamıştır.) Kısacası %99 güven düzeyinde kayıtlı yemek şirketlerinin sayısını tespit etmiş olacağız.

Sitede yukarıda gösterilen sayfa numarasından;

78 nolu sayfadaki 20 sonuçta: 1 yemek firması

860 nolu sayfadaki 20 sonuçta: 2 yemek firması

1012 nolu sayfadaki 20 sonuçta: 1 yemek firması

2562 nolu sayfadaki 20 sonuçta: 1 yemek firması

3101 nolu sayfadaki 20 sonuçta: 2 yemek firması

tespit edilmiştir. Yani 100 sonuçta 7 yemek firması bulunmuştur. Bu oranı daha önce de dediğimiz gibi %99 güven düzeyinde toplam işletme sayısına oranlayabiliriz. 71890 * 0.07 = 5032 işlemine göre %1 hata payını da hesaba katarsak; yemek firmalarının sayısı 4982-5082 aralığındadır.

Sonuç: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de kayıtlı ve onaylı yemek şirketlerinin sayısı 5032’dir.