Blog

Catering Şirketi

Profesyonel bir catering şirketi olarak, diğer catering şirketlerinden farklı olarak yaptığımız çalışmaları ve bu çalışmalardan aldığımız olumlu geri dönüşler hakkında, var olan ve potansiyel müşterilerimize bilgilendirme yazısı hazırladık. Öncelikle bir catering şirketi için olmazsa olmaz temel konuları ve hizmet konusundaki temel taşları halihazırda eksiksiz sağladığımızdan, bu konular yerine diğer firmalarda bulunmayan ve sektöre getirdiğimiz yenilikleri anlatacağız. Peki Net Kurumsal‘ı diğer catering şirketlerinden ayıran özellikler nelerdir?

Yemek Menülerindeki Hassasiyetimiz

yemek menüsüBir çok catering şirketi için yemek menülerinin aylık olarak hazırlanıp müşterilerine sunulması doğal bir durumdur. Fakat mevsimsel geçişler nedeniyle tedarikte yaşanan sıkıntılar ya da yanlış hazırlanmış yemek menüleri neticesinde menülerde bir çok değişiklik gözlemleyebilirsiniz. Fakat Net Kurumsal olarak bu konuya profesyonel bir bakış açısı getirerek en hassas olduğumuz konulardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim yemek menülerimiz her ayın başında mutlaka müşterinin de onayı alınacak şekilde hazırlanır ve işleme konur. Ay boyunca menüde herhangi bir değişiklik ya da oynama olmaması için “Tedarik Zinciri Yönetimi” uygulanır. Yani tüm tedarikçilerimizin yanı sıra onların da tedarikçileriyle problem yaşamaması için gerekli çalışmalar yapılır. Böylece olası problem ve aksamaların önüne geçmesi planlanır. Öte yandan menülerimiz hazırlanırken kalori değerleri, tat uyumu, renk uyumu gibi bir çok kriter baz alınır. Bu sayede müşterilerimizin tamamı menüler konusunda bir endişe yaşamaz.

Proje Sorumluları ve Anlık Takip

catering yemekNet Kurumsal olarak her yeni müşterimiz için bir proje sorumlusu atıyoruz. Bu proje sorumluları Türkiye’nin önde gelen üniversitelerin “Gıda Mühendisliği” bölümlerinden mezun ve sektörde yıllarca çalışmış deneyimli kişilerdir. Projelerimizde aksaklık yaşanmaması için ilgili proje sorumluları gerekli tüm önlemleri almakta ve müşteriye özel yaşanan problemlerle birebir olarak ilgilenmektedir. Yemek hizmetiyle direkt ya da dolaylı anlık bir problem olması durumunda gerekli müdahaleyi yapacak ve problem çözülene kadar (müşteriden problemin çözüldüğüne dair onay alıncaya kadar), problemi gündeminden çıkarmayacak şekilde yapılması gereken tüm çalışmayı yapacaktır.

 En iyi Catering Şirketi Olma İddiamız

net kurumsal projesiNet Kurumsal olarak şirket misyonumuzda da belirtildiği gibi sıradan bir catering şirketi olmanın yanı sıra Türkiye’nin en büyük catering şirketi olma yolunda gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Bu noktada müşterilerimizden gelecek her türlü geri dönüş bizim için önemli olup tarafımıza yapılan tüm şikayetler ve öneriler hizmet konseptimizi geliştirmekte yardımcı olmaktadır. En çok tercih edilen catering şirketi olma iddiamız doğrultusunda ilk önceliğimiz var olan müşterilerimizin bizden ziyadesiyle memnun olması ve diğer şirketler için bize referans olmasıdır. Her geçen yıl müşteri hacmimizi katlayarak arttırmamız da bu hedefteki inancımızı tazelemektedir.

Eğer Siz de Profesyonel Bir Catering Şirketi Arıyorsanız Bize Ulaşabilirsiniz: 0212 438 09 54

Catering (Toplu Yemek) Piyasası Analizi

catering firması

Catering sektörü (toplu yemek sektörü), son yıllarda ülkemizin gelişmekte olan ekonomisiyle paralel olarak genişleme göstermiştir. 2018 yılı itibariyle, günlük olarak toplu yemek hizmeti alan kişi sayısı milyonları geçtiği tahmin edilmektedir. Öte yandan catering sektörünün yıllık toplam cirosu da milyarların üzerinde olduğu öngörülebilmektedir. Bakanlığa kayıtlı olarak faaliyet gösteren yemek firmalarının sayısı da, gayri resmi araştırmalara göre Türkiye genelinde yaklaşık 5000 civarındadır. Elimizdeki kısıtlı veri ışığında catering sektörü ile alakalı bir takım tahmin ve analizlerde bulunabiliriz.

Catering Sektöründeki Aktörler ve Yemek Firmaları

Catering sektöründe bulunan ortalama bir yemek firmasının günlük üretim hacmi 800-1000 civarındadır. Bu rakamın altında üretim yapan ve kapasitesini verimli kullanamayan yemek firmaları için sürdürülebilirlik ve karlılık sekteye uğrayabilmektedir. Buna rağmen bu adetlerin altında bir çok catering işletmesi sektörde tutunmaya çalışmaktadır. Bu yazıda küçük ölçekli yemek firmaları diye tabir edebileceğimiz bu tarz firmaların bir kısmı gıda malzeme maliyetlerinin artışlarından etkilenmesi ve işletmenin sabit maliyetlerinin birim yemek fiyatına büyük ölçüde yansıması, bu tarz firmalar için maddi krizlere neden olmaktadır.

catering yemekGünlük üretim hacmi 1000 ve civarındaki yemek firmaları için durum göreceli olarak iyi sayılabilir. Bu firmaların ciroları ve karlılık durumları sürdürülebilir bir firma için asgari yemek üretimini sağlamaktadır. Bir başka değişle işletmenin sabit maliyetlerinin yemek fiyatlarına yansıması kabul edilebilir ölçülerdedir. Tabi ki yemek firmasının üretim kapasitesinin ve çok yüksek olmaması durumu altında bu geçerlidir. Verimli olmayan her işletme zaten karlılık açısından sıkıntı çekecektir. Özetle varsayımsal olarak yeterli üretim hacmine sahip olan firmalar kısa vadede sürdürülebilirlik açısından sıkıntı çekmeyecektir. Fakat uzun vadede verimli bir üretim tekniğine sahip olmayan ya da yemek maliyetlerinin uygun hesaplanamaması neticesinde bazı orta ölçekli yemek firmalarının da sonu gelebilmektedir. Bu noktada yemek maliyetlerinin doğru hesaplanması ve doğru bir fiyatlandırma politikasıyla beraber yemek hizmetindeki sürekli kalite artışı bu yemek firmalarının gelişimine katkı sağlayabilir.

Üçüncü tipteki yemek firmaları günlük yemek üretimi 3000 ila 10000 arasında değişen firmaları kapsamaktadır ve bu yazıda büyük ölçekli yemek firmaları olarak adlandırılacaktır. Bu firmalar orta ölçekli firmalara göre daha dengeli bir fiyat politikası güden ve göreceli olarak daha profesyonel hizmet veren, yemek hizmetinde yemek dışındaki etkenlerin ne kadar etkili olduğunu da göz önünde bulunduran firmalardır. Günlük 5000 kişilik yemek üretimi, düzgün bir satış fiyatıyla yüksek boyutlarda karlılık sağlamaktadır. Bu noktada bu tarz firmaların yaşadığı problemler ise genellikle düşük fiyatı tercih eden müşterilerin kalite yemek hizmeti yerine uygun fiyatlı yemek hizmetine yönelmeleri. Bir diğer problem ise tahsilatlarda yaşanan problemler. Her ne kadar yüksek sayılarda yemek üretimi yapıyor olursa olsun örnek olarak 1000 kişilik çalışanı bulunan bir müşterisinden alması gereken ödemesi gecikmesi hatta alamaması firmanın geleceğini tehdit edebilmektedir.

yemek fabrikalarıSon olarak catering sektörünün devleri yani 10000 ila 300000 arasında ve genellikle diğer yemek firmalarına göre profesyonel çalışma prensiplerini benimsemiş firmalardır. Bu yemek üreticilerinin yaşadığı problemler ise yüksek sayıda yemek üretimi yapan yemek fabrikalarında üretilen sanayi yemeğinin lezzetinin düşük miktarlarda üretilenlere göre düşük olması. Müşterilerimizde yapılan anket sonuçlarına göre müşteriler genellikle büyük yemek fabrikalarında üretilen yemeklerin lezzet açısından tatmin etmemesi ve müşterilerin özel taleplerinin karşılanamaması.

Sonuç olarak catering sektöründeki işletmelerin ölçekli büyüdükçe birtakım yeni problemlerle ve zorluklarla karşılaşılmaktadır. Catering piyasasının monopol ya da oligopol bir piyasa olmaması yani rekabet piyasası olması birim yemek fiyatlarını aşağı çekmekte, bu da yemek firmalarının fiyat politikalarını olumsuz etkilemektedir.

Fiyat Teklifi Alın!

Bizden fiyat teklifi almak için 0212 438 09 54 irtibat numaramızdan, info[at]netkurumsal.com mail adresimizden ya da hizmet talep formundan bize ulaşabilirsiniz.

Toplu Yemek Hizmeti

Toplu yemek tabiri, özellikle son 50 yılda hızla artan sanayiyle birlikte, fabrikalarının çalışan sayılarının restoranlar ile yetiştirilemediği noktalarda ortaya çıkan, göreceli olarak yeni diyebileceğimiz bir iş koludur. Toplu yemek, restoran yemeğinden ve ev yemeğinden farklı olarak yüksek sayılarda olan ve kalitenin sağlanması açısından belirli reçeteler dahilinde hazırlanan yemek türüdür.

toplu yemekToplu Yemek Firmaları

Toplu yemek üreten firmalara toplu yemek firmaları ya da kısaca yemek firmaları adı verilir. Ayrıca catering firmaları, yemek fabrikaları gibi kullanımlar da yine toplu yemek üreticilerini anlatmaktadır. Ortalama bir yemek firması günlük 1000-1500 kişilik yemek üretimi gerçekleştirir. Ülkemizde az sayıda 10.000 üstü üretim hacmine sahip yemek fabrikası bulunsa da çoğunluğu kapasite olarak 2000’i geçmemektedir. Toplu yemek firmaları, genellikle nüfusun ve şehir hayatının gelişmiş olduğu şehirlerde görülmektedir. Nüfus yoğunluğu arttıkça toplu yemek şirketlerinin sayısının artması da basit bir sonuç olarak karşımıza çıkar.

Toplu Yemek Hizmeti Çeşitleri

Toplu yemek hizmeti, biçim ve işleyiş esaslarına göre bir kaç farklı şekilde verilebilmektedir. Bunlardan en popüleri taşıma yemek hizmeti olup, yerinde üretim yemek hizmeti ve organizasyon hizmeti de sıkça görülen toplu yemek hizmetleridir. Öte yandan taşımalı olarak verilen paket yemek hizmeti de toplu yemek türlerine girmektedir.

  • Taşıma Yemek Hizmeti
  • Yerinde Üretim Yemek Hizmeti
  • Organizasyon Hizmeti
  • Paket Yemek Hizmeti