Posts Tagged yemek firması

Yemek Firması

Yemek firması tabiri 2017 itibariyle artık eskisinden çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Gelişen Türkiye ve globalleşen dünya her sektörü profesyonelleşmeye ve uzmanlaşmaya itmiştir. Bu sebeple firmalar artık kendi yaptığı hizmetleri dışarıdan “outsourcing” yoluyla daha sık almaya başlamıştır. Yemek firması da bunlardan biridir. Bir yemek firması arıyorsanız yemek firmaları hakkında geniş bilgi sahibi olmanız avantajınıza olacaktır. Bu sitedeki makaleler de size bu konuda oldukça faydalı olabilir. Mutlaka diğer yazılarımızı da inceleyin.

Yemek Firması Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bu yazıda aşağıdaki sık sorulan soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

  • Yemek Firması Nedir?
  • Bir Yemek Firması Ne Gibi Hizmetler Verir?
  • Ortalama Bir Yemek Firması Günlük Kaç Kişilik Yemek Üretir?
  • Türkiye’de Kaç Yemek Firması Vardır?

yemek firması

Yemek Firması Nedir?

Yemek firması, toplu yemek üretimi yapan firmalara verilen addır.

Bir Yemek Firması Ne Gibi Hizmetler Verir?

Yemek firmaları üç ana faaliyet konusuna sahiptir: Taşımalı yemek hizmetleri, yerinde üretim yemek hizmetleri ve organizasyon-catering hizmetleri. Taşımalı yemek hizmeti, yemeklerin yemek firmasının mutfağında üretilip yemeklerin müşterinin mutfağına taşınması yoluyla verilir. Yerinde üretim yemek hizmeti, yemeklerin müşterinin mutfağında üretilmesi şeklinde yapılır. Organizasyon-catering hizmeti ise genellikle tek seferlik olup, müşterinin istekleri doğrultusunda özelleşmiş yemekler ve ekstra taleplerle gerçekleştirilir.

Ortalama Bir Yemek Firması Günlük Kaç Kişilik Yemek Üretir?

Bir yemek firması günlük ortalama 1000-1500 yemek üretir.

Türkiye’de Kaç Yemek Firması Vardır?

Bu konuda hala bir araştırma mevcut değildir. Yalnız resmi kayıtlardan yola çıkarak (İTO kayıtları vb.) tahmini olarak bir sayı belirleyebiliriz. Eğer restoranların verdiği yemek hizmetlerini dahil etmezsek, yalnızca toplu yemek konusunda uzmanlaşmış ve aktif olarak hizmet veren yemek firmaların sayısı Türkiye geneli için yaklaşık olarak 5000 civarındadır. Bu yemek firmalarının %95’in üzerindeki kısmı yalnızca büyükşehirlerde konuşlanmıştır. Dolayısıyla yemek sektörünün diğer sektörlere paralel bir dağılım izlediği düşünülebilmektedir. Bu konuyla alakalı “Türkiye’de Kaç Yemek Şirketi Var” isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

yemek firmalari

Yemek Sektörü – Enflasyon İlişkisi

Yemek Sektörü

Yemek sektörü (catering sektörü), firmalara ya da bireylere toplu yemek üretimi yapan firmaların oluşturduğu bir sektördür.

Yemek sektörü; 2015 sonu itibariyle Türkiye’de ciddi bir işlem hacmine ulaşmış olmasına rağmen hala birkaç profesyonel firma dışında çoğunluğunu amatör ve küçük işletmelerin oluşturduğu bir sektördür. Bu amatör anlayış gerek hizmet faaliyetlerinde gerekse ekonomiksel faaliyetlerde kendisini sıkça gösterebilmektedir. Özellikle maliyet hesabı konusunda yanlış, eksik yapılmış analizler ya da hiç yapılmamış çalışmalar 2015 itibariyle bir çok yemek firmasının sonunu getirmiştir. Bu yazıda catering sektörünün enflasyonla ne kadar ilişkili olduğuna değinilecektir.

kurumsal yemek hizmeti

Türkiye’de Enflasyon

Türkiye uzun süreli istikrara rağmen hala enflasyonun kısmi olarak yüksek olduğu ülkeler grubunda yer almakta olup, birçok ürün grubunda dışa bağımlılık neticesinde özellikle ticaret hacminin yüksek olduğu ülkelerdeki yurt dışı gelişmeler ülke ekonomisini birinci dereceden etkileyebilmektedir. Yakın dönemde gerçekleşen Rusya krizi, Suriye ve Irak’taki istikrarsız yönetimler, Suriyeli mülteciler bunlara örnek olarak gösterilebilir. AB ile ABD arasında imzalanan “Transatlantic Trade and Investment Partnership”  bile ülke ekonomisi açısından önem teşkil etmektedir. Bu hususlar ışığında enflasyon kavramının yurt dışından bağımsız değerlendirilemeceğini ve kısa zamanda yüksek rakam farklılıkları doğurabileceğini görmekteyiz.

Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100), Ekim 2015

turkiye enflasyon

enflasyon

 

Yemek Sektöründe Enflasyon

Yemek sektörü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından periyodik hazırlanan TÜFE rakamlarından Gıda ve Alkolsüz İçecekler Grubuna girmekte olup, bu veriler toplu yemek üreticileri açısından dikkate alınmalıdır. Uzun süreli yapılan hizmet çalışmalarında yıllık enflasyon rakamları dikkate alınarak fiyat güncellemesi yapılması gerekmektedir.

Tüik’in sitesinde yayınlanan TÜFE rakamlarının daha sağlıklı okunması için hazırlanan “Ana harcama gruplarına göre tüketici fiyat endeksi” özellikle yemek üreticileri için daha aydınlatıcı bir veri teşkil etmektedir. Burada sektörü ilgilendiren “Gıda ve alkolsüz içecekler” değişim oranları baz alınarak fiyat güncellemeleri ya da yeni fiyat tekliflerinin hazırlanması, ileride olası maddi problemlerin ya da hizmette aksaklıkların önüne geçmesi için kilit rol oynayabilmektedir.

gida enflasyon

Müşterilerle yapılan anketler ışığında, müşterilerin “Yemek firmalarının hizmetteki en göze çarpan kusurları nelerdir?” sorusuna cevaben yemek kalitesinin günden güne düşmesini belirtmesi de yukarıdaki tezimizi destekler niteliktedir. Güncel tedarik fiyatlarının iyi takip edilememesi malum yemek firması için iki seçenek bırakmaktadır: Kaliteyi düşürmek ya da finansal problemler yaşamak!

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Yemek Firmaları

Yemek firmaları, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış olup, sanayileşmiş şehirlerde daha sık görülmektedir. Ağırlıklı olarak İstanbul’da bulunan catering şirketlerinin bir çoğu maalesef kayıt dışı hizmet vermekte olup; kesin olmayan rakamlara göre Türkiye genelinde 5000, İstanbul’da ise 2500′ e yakın yemek firmasının olduğu tahmin edilmektedir. Kayıt dışı olmayan catering firmalarının da bir çoğu ISO ve benzeri kalite belgelerine sahip olmasına rağmen hijyen ve kalite açısından yetersiz olduğu bilinmektedir.

catering isocatering firmaları

Yemek firmaları bulundukları bölgeye göre farklı maliyetlere sahip olup değişik parametrelerle fiyatlandırmalar yapabilmektedir. Bunun en bariz örneğini Akdeniz ve Ege bölgesindeki yemek firmalarında görebiliriz. İstanbul ve Ankara’daki yemek firmalarına göreceli olarak daha uygun birim yemek fiyatlarıyla çalışan İzmir ve Antalya’daki yemek firmaları, yemek maliyetlerinin kısmen daha düşük çıkmasından ötürü bu fiyatlandırmayı yapabilmektedir. Yine Anadolu’da bulunan bazı yemek firmaları yemek menülerini yerel gıdaları ağırlıklı tutarak fiyatları aşağı çekebilmektedir. Kocaeli ve İstanbul’daki yemek firmaları tedarik açısından genellikle problem yaşamadığından dolayı yemek menüleri geniştir. Ve yemek fiyatları da Türkiye ortalaması olarak kabul edilebilir. Nitekim Türkiye’deki en profesyonelleşmiş yemek firmaları da yine bu bölgelerde bulunmaktadır. Önceki makalelerimizde yemek şirketlerinin hangi bölgelerde yoğunluklu olduğundan da bahsetmiştik.